יום המעשים הטובים

פעילות ביום המעשים הטובים בדיור מוגן אלמוגים.